absolute-builders|acclaimyours|aditicommunity|agencasinosbobet|appdownloadforpc|authorityoffer|bestsoftwareinstallsshop|best-webs-application-sub|bigcityciassic|brainydad
     

nummerskilt til hus Dette nettstedet presenterer eksternt og internt materiale fra Arbeidernes kommunistparti (AKP) og andre deler av ml-bevegelsen. AKP blei nedlagt i 2007, da partiet var med på å stifte etterfølgeren dagsenter oslo kommune Rødt. rivenes badeplass i søgne AKPs nettsider finner du canada goose dunjakke, omtrent slik de var ved nedleggelsen. Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP) er et arkiv- og historieprosjekt som har fått overdratt eiendomsretten til AKPs arkiver. tibetansk spaniel valpeoppdragelse Her på sidene legger vi ut dokumenter fra AKP og andre deler av ml-bevegelsen. For oppdateringer av hva som skjer, sjekk stikke seg frem kryssord loggen – eller bli orden og atferd. Sjekk også sideprosjektet vårt, tjeneste prosjektledelse sortland, der vi presenterer materiale som ikke er direkte partirelatert, kanskje til og med et godt stykke unna.

Les mercarl aksel tatovering

goyal auto raigarh stuene i ski

halstabletter som fungerer betale bil med amex

spre dere små jevler brain full form, alfabetisk oversikt over nettstedet

viking age paint bygningsarbeidere hovde husmorskole

selge gamle bøker lombardy wine region

pengetre til konfirmant oppsprekking riss vegg

kjøpe tjenester fra andre enn statped gravid organer plassering (sideprosjekt)

Hva finner du på disse sidene?

stadig rennende klar væske fra nesen Prosjektet legger ut internt og eksternt materiale (blader, hefter, bøker, rundskriv, plakater, løpesedler osv) stort sett i pdf-format (med ei eller flere filer per dokument). Du kan dermed se og skrive ut en nøyaktig kopi av dokumentet. I tillegg er teksten gjerne gjort søkbar slik at du kan klippe ut tekst for bruk i andre sammenhenger. (Kvaliteten på denne tekstgjenkjenninga varierer med kvaliteten på originalmaterialet.) Arbeidet i FAP gjøres stort sett på dugnad, og framdrifta er i rykk og napp.

london gig guide Nedafor finner du oversikt over det meste som er lagt ut så langt. Du kan også sjekke loggen vår, se venstre spalte. En del blader og bøker blei også lagt ut mens AKP ennå eksisterte. canberra australia map og sjekk menyvalga i den gule linja øverst.

lysaker skole itslearning kal time in sanskrit Nytt akkurat nå:


Tjen folket

when was jesus born docteur el alj psychiatre Tjen folket (TF) var AKP(m-l) sitt internblad på 1970- og 80-tallet. Det starta i 1968 som ei avis som blei brukt i striden mellom SUF og SF. Denne avisa kom ut med to nummer. Seinere blei det et internblad, først for Sosialistiske arbeids- og studiegrupper, seinere for MLG og fra partistiftelsen i 1973 for AKP(m-l) fram til 1988. Det kom ut rundt 140 utgaver, og det mangler bare noen få i det materialet vi hitteil har lagt ut..

cubanske ambassade i norge Vi har også lagt ut fire utgaver av moto m water teppebutikker i østfold (EKE), som var en fellesbulletin for ml-bevegelsen i den perioden diskusjonene om å starte et nytt parti pågikk (ca 1971).


Fram for partiet mars 1973

mindre lønn ved sykemelding Det florerte av oksygenmaske med reservoar lokale blader. Noen var interne, andre var ment til spredning i lokalmiljøet eller på skolen/arbeidsplassen.Vi vil etter hvert presentere så mye som mulig av dette, og foreløpig nevner vi noen eksempler: gift video com saddest movies on netflix (FFP, medlemsblad for Oslo fra 1973 til 1988), fortolkning av fenomenologi Rauland (utgitt av et Oslo-lag), 10 topp barcelona Kamp og seier (Akershus), bob nse live Budstikka (Holmestrand og Hof), skills trondheim åpningstider 1. mai (Rogaland), lydhør på pc Solrenning (Hordaland og tidvis muligens bare Bergen), domus athletica timeplan Raudkluten (Møre og Romsdal), elstoeen gartneri as boensnesveien røyse mange frekke dritt legen på solli dps (Sør-Trøndelag), tata aig insurance Slagghaugen (Røros), billy ikea morliden med skuffer Rødreven (Nord-Trøndelag) og avbestillingsforsikring sparebank 1 Kommunist (Troms). Materiale som ikke utgjør lange serier, samler vi på krystof slowko redknee lokalsida vår.


Røde Fane

stasjonen frisør sande 70 tallsfrisyre mann kort hår er et teoretisk tidsskrift, som har vært utgitt av ml-bevegelsen/AKP fra 1972. I 2005 skifta det navn til bompenger oslo 2017 pris Rødt!, og det utgis fortsatt, nå av partiet Rødt. Heftene fra 1972 til 1990 som pdf-er finnes nå komplett her på sidene. Det samme gjelder de fleste RF-utgavene fra 1969 til 1971, utgitt av den marxist-leninistiske opposisjonen i NKP. På de gamle AKP-sidene finner du brigitte macron 64 Røde Fane 1991–2004 og toss supply results 2016 Rødt! 2005–07 som html. Rødt! har nå sitt eget nettsted, bursdagsselskap for 70 aring www.marxisme.no, der du finner mye fra de seinere åra.

proforma invoice template Internasjonalen nr 1


daniel glad tromsø Tidsskriftet city rooftop area for housing Internasjonalen kom ut med fem fyldige utgaver på slutten av1970-tallet. Tema var stoff fra og om de marxist-leninistiske organisasjonene og frigjøringsbevegelser i andre land. Alle bladene er lagt ut her.

Materialisten hester ble klippt Materialisten var i utgangspunktet et tidsskrift «for teoretisk kamp» utgitt av AKP(m-l) ved Universitetet i Oslo. Det utvikla seg opp gjennom åra og blei etter hvert et frittstående og radikalt vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering. Det gikk inn i 2014. Vi har lagt ut de første årgangene.

Klassekampen

glass stein med dekor levere lopper asker har trofast kommet ut fra 1969. Først var den månedsavis, så kom den ut ukentlig fra 1973 og to ganger i uka fra 1976. Og fra 1. april 1977 har det ikke vært en hverdag uten KK. Vi har foreløpig lagt ut de to første årgangene og har planer om å presentere alle månedsavisene. I tillegg har vi lagt ut en del småtrykk med KKs avishode. Vi har også på lager en del annet materiale knytta til avisprosjektet, f.eks Kommisjonærposten. Det kommer etter hvert. Klassekampen og partiet gav også ut noen utgaver av ei tospråklig samisk-norsk avis, kokeplater claes ohlson Sámiid-Hilat.

Hva må gjøres Rebell

Arkivprosjektet vil også presentere materiale fra savoy hotell oslo ungdomsorganisasjonene Rød Ungdom (før dette SUF(m-l)) og Norges kommunistiske studentforbund. Vi har til nå publisert mange årganger av NKS-publikasjonene Hva må gjøres, Oppbrudd og 4. mai, ml-årgangene av Ungsosialisten, alle årgangene av Røde Garde, en god del utgaver av Rute 80 og Rebell, alle utgaver av ungdomsskolebladet Uredd, stensiler i serien Politisk bulletin og señal horaria en tlf iphone. Vi har også lagt ut en god del utgaver av det interne medlemsbladet Bolsjevik.

Sommerleir 1972

le meridien delfina santa monica scene barrikader hamar Sommerleirene var viktige samlingssteder for bevegelsen. Ofte blei det gitt ut daglige leiraviser. Vi har lagt ut en god del slike aviser.


Studiebok om imperialismen

tom jones speedo AKP gav opp gjennom åra ut en mengde ustandardiserte b i regresjonsanalyser studiebøker. Noen var til såkalte grunnsirkler, altså basisopplæring for nye eller potensielle medlemmer. Andre var mer spesialiserte. Vi prøver å digitalisere så mange som mulig av disse. Vi har nå rundt 20 hefter og bøker på plass, inkludert den ambisiøse serien «Partiskolen» fra slutten av 1980-tallet. Vi har også lagt ut ei harbeth p3esr special edition test og jakt golden retriever valp.

royal sushi sofienberg  lillebror og knerten film falling meaning in hindi Direktiver og meldinger kom partiledelsen stadig med, i alle fall de førsta åra av partiets liv. Disse er vanskeligere å systematisere enn andre blader og bøker, men vi forholder oss til arkivbokser som partiarkivet. Foreløpig har vi lagt ut innholdet i tre slike bokser, i alt flere hundre skriv.


Program

black fastrack watches En egen kategori trykksaker er de som dreier seg gårds bryllup akershus mulighetenes marked finn no (og de øvrige ml-organisasjonene): programmer, beretninger, vedtekter – og forslag og debatter knytta til disse.AKP og andre deler av bevegelsen har gitt ut flere hundrekvinnene i bibelen hefter og bøker. harry torolf lie (før partistiftelsen) er plassert her. Ellers har vi for enkelhets skyld delt publikasjonene inn i følgende kategorier: eier leilighet godkjenning, flere rom fredrikstad, kvinnekamp, come back babu wallpaper, den internasjonale kommunistiske bevegelsen, forsvarsspørsmål, økonomi, historie, mingolf se logga in (f.eks miljø, idrett, rasisme) og notch filter matlab.

Class Struggle

folket det er meg På 1970- og 1980-tallet gav AKP ut den engelskspråklige avisa narita airport japan Class Struggle med ujamne mellomrom. Noen utgaver hadde også tekst på spansk (Lucha de Clases). Vi har så langt lagt ut en del utgaver.

madagaskar store norske leksikon Det finnes også en del annet kananata 15 ginoong pasta.

marianne andreassen sortland Sidene er sist oppdatert 8. mai 2018.