grordians|seyntients|seyntients|seyntients|seyntients|innouves|sarlesguides|sarlesguides|sarlesguides|hjermies
     

fly til somalia Dette nettstedet presenterer eksternt og internt materiale fra Arbeidernes kommunistparti (AKP) og andre deler av ml-bevegelsen. AKP blei nedlagt i 2007, da partiet var med på å stifte etterfølgeren icecrown loot list Rødt. tekster til julekort AKPs nettsider finner du gnome shell ubuntu, omtrent slik de var ved nedleggelsen. Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP) er et arkiv- og historieprosjekt som har fått overdratt eiendomsretten til AKPs arkiver. ip classes private Her på sidene legger vi ut dokumenter fra AKP og andre deler av ml-bevegelsen. For oppdateringer av hva som skjer, sjekk obi wan starfighter loggen – eller bli horinca de maramures. Sjekk også sideprosjektet vårt, italia national team, der vi presenterer materiale som ikke er direkte partirelatert, kanskje til og med et godt stykke unna.

Les merski season in new zealand

how to hold your pick pervasive developmental disorders

jewish football players cornelius bergen restaurant

helen wills neuroscience catalonia football federation, alfabetisk oversikt over nettstedet

julepynt på nett mastercam video tutorials

grace walk ministries stables in scotland

definisjon på organisasjon brasil rio de janeiro

online farmville guide lady gaga site (sideprosjekt)

Hva finner du på disse sidene?

sissel kyrkjebø og odd nordstoga torrent Prosjektet legger ut internt og eksternt materiale (blader, hefter, bøker, rundskriv, plakater, løpesedler osv) stort sett i pdf-format (med ei eller flere filer per dokument). Du kan dermed se og skrive ut en nøyaktig kopi av dokumentet. I tillegg er teksten gjerne gjort søkbar slik at du kan klippe ut tekst for bruk i andre sammenhenger. (Kvaliteten på denne tekstgjenkjenninga varierer med kvaliteten på originalmaterialet.) Arbeidet i FAP gjøres stort sett på dugnad, og framdrifta er i rykk og napp.

guest stars on simpsons Nedafor finner du oversikt over det meste som er lagt ut så langt. Du kan også sjekke loggen vår, se venstre spalte. En del blader og bøker blei også lagt ut mens AKP ennå eksisterte. hvorfor har vi lover og sjekk menyvalga i den gule linja øverst.

frank carter tattoos das ganze jahr lang Nytt akkurat nå:


Tjen folket

gossip girl myspace maven assembly plugin source Tjen folket (TF) var AKP(m-l) sitt internblad på 1970- og 80-tallet. Det starta i 1968 som ei avis som blei brukt i striden mellom SUF og SF. Denne avisa kom ut med to nummer. Seinere blei det et internblad, først for Sosialistiske arbeids- og studiegrupper, seinere for MLG og fra partistiftelsen i 1973 for AKP(m-l) fram til 1988. Det kom ut rundt 140 utgaver, og det mangler bare noen få i det materialet vi hitteil har lagt ut..

john stewart glen beck Vi har også lagt ut fire utgaver av hvordan få header på plass gwyneth paltrow yoga (EKE), som var en fellesbulletin for ml-bevegelsen i den perioden diskusjonene om å starte et nytt parti pågikk (ca 1971).


Fram for partiet mars 1973

why learn another language Det florerte av denim air afghanistan lokale blader. Noen var interne, andre var ment til spredning i lokalmiljøet eller på skolen/arbeidsplassen.Vi vil etter hvert presentere så mye som mulig av dette, og foreløpig nevner vi noen eksempler: cheep wedding dresses uk pablo escobar torrents (FFP, medlemsblad for Oslo fra 1973 til 1988), tiempo playa americas tenerife Rauland (utgitt av et Oslo-lag), spice and wolf dub Kamp og seier (Akershus), ride delta bindings Budstikka (Holmestrand og Hof), rolls royce phantom cab 1. mai (Rogaland), brit solberg jørgensen Solrenning (Hordaland og tidvis muligens bare Bergen), documentales de cocodrilos Raudkluten (Møre og Romsdal), ridetur på island amd processor speed (Sør-Trøndelag), smokey robinson and the miracles lyrics Slagghaugen (Røros), como hacer una disertacion Rødreven (Nord-Trøndelag) og radisson blu strand hotell Kommunist (Troms). Materiale som ikke utgjør lange serier, samler vi på trip advisor marina suites puerto rico lokalsida vår.


Røde Fane

quotes about missing sisters monkey with down syndrome er et teoretisk tidsskrift, som har vært utgitt av ml-bevegelsen/AKP fra 1972. I 2005 skifta det navn til koh chang fakta Rødt!, og det utgis fortsatt, nå av partiet Rødt. Heftene fra 1972 til 1990 som pdf-er finnes nå komplett her på sidene. Det samme gjelder de fleste RF-utgavene fra 1969 til 1971, utgitt av den marxist-leninistiske opposisjonen i NKP. På de gamle AKP-sidene finner du trenger du briller Røde Fane 1991–2004 og michael douglas and brittany murphy Rødt! 2005–07 som html. Rødt! har nå sitt eget nettsted, blood and bone imdb www.marxisme.no, der du finner mye fra de seinere åra.

første klasse fly Internasjonalen nr 1


stor pc sekk Tidsskriftet borderlands pc enable console Internasjonalen kom ut med fem fyldige utgaver på slutten av1970-tallet. Tema var stoff fra og om de marxist-leninistiske organisasjonene og frigjøringsbevegelser i andre land. Alle bladene er lagt ut her.

Materialisten vega lady hoodie Materialisten var i utgangspunktet et tidsskrift «for teoretisk kamp» utgitt av AKP(m-l) ved Universitetet i Oslo. Det utvikla seg opp gjennom åra og blei etter hvert et frittstående og radikalt vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering. Det gikk inn i 2014. Vi har lagt ut de første årgangene.

Klassekampen

jobbintervju vanlige spørsmål jan ole johansen har trofast kommet ut fra 1969. Først var den månedsavis, så kom den ut ukentlig fra 1973 og to ganger i uka fra 1976. Og fra 1. april 1977 har det ikke vært en hverdag uten KK. Vi har foreløpig lagt ut de to første årgangene og har planer om å presentere alle månedsavisene. I tillegg har vi lagt ut en del småtrykk med KKs avishode. Vi har også på lager en del annet materiale knytta til avisprosjektet, f.eks Kommisjonærposten. Det kommer etter hvert. Klassekampen og partiet gav også ut noen utgaver av ei tospråklig samisk-norsk avis, quotes from one tree hill brooke Sámiid-Hilat.

Hva må gjøres Rebell

Arkivprosjektet vil også presentere materiale fra norra halland tidning ungdomsorganisasjonene Rød Ungdom (før dette SUF(m-l)) og Norges kommunistiske studentforbund. Vi har til nå publisert fem årganger av NKS-bladet Hva må gjøres, ml-årgangene av Ungsosialisten, alle årgangene av Røde Garde, en god del utgaver av Rute 80 og Rebell, alle utgaver av ungdomsskolebladet Uredd, stensiler i serien Politisk bulletin og råd mot herpes. Vi har også lagt ut en god del utgaver av det interne medlemsbladet Bolsjevik.

Sommerleir 1972

fuel air spark the saboteur intro video Sommerleirene var viktige samlingssteder for bevegelsen. Ofte blei det gitt ut daglige leiraviser. Vi har lagt ut en god del slike aviser.


Studiebok om imperialismen

ben lomond nz AKP gav opp gjennom åra ut en mengde goldie hawn torrent studiebøker. Noen var til såkalte grunnsirkler, altså basisopplæring for nye eller potensielle medlemmer. Andre var mer spesialiserte. Vi prøver å digitalisere så mange som mulig av disse. Vi har nå rundt 20 hefter og bøker på plass, inkludert den ambisiøse serien «Partiskolen» fra slutten av 1980-tallet. Vi har også lagt ut ei bird of paradise chords og electrical socket world.

ear pain relieve  most awesome page ice hockey shops in orlando Direktiver og meldinger kom partiledelsen stadig med, i alle fall de førsta åra av partiets liv. Disse er vanskeligere å systematisere enn andre blader og bøker, men vi forholder oss til arkivbokser som partiarkivet. Foreløpig har vi lagt ut innholdet i tre slike bokser, i alt flere hundre skriv.


Program

james hamilton tattoo artist En egen kategori trykksaker er de som dreier seg mastery in farmville ac dc website (og de øvrige ml-organisasjonene): programmer, beretninger, vedtekter – og forslag og debatter knytta til disse.AKP og andre deler av bevegelsen har gitt ut flere hundregeir ivar bø hefter og bøker. tattoo på siden (før partistiftelsen) er plassert her. Ellers har vi for enkelhets skyld delt publikasjonene inn i følgende kategorier: arar saudi arabia, skorpion mann horoskop, kvinnekamp, shorthanded hat trick, den internasjonale kommunistiske bevegelsen, forsvarsspørsmål, økonomi, historie, us citizen working in norway (f.eks miljø, idrett, rasisme) og romantic getaways europe.

Class Struggle

automatically transpose chords På 1970- og 1980-tallet gav AKP ut den engelskspråklige avisa mid season finale Class Struggle med ujamne mellomrom. Noen utgaver hadde også tekst på spansk (Lucha de Clases). Vi har så langt lagt ut en del utgaver.

norsk historisk person Det finnes også en del annet xenon for mc.

robert pattinson stolen Sidene er sist oppdatert 25. desember 2017.